Club Remo Puebla

Asamblea anual de Socios 2017

Asamblea só para socios do Club Remo Puebla.

Estimado socio, pola presente comunícase a celebración o vindeiro sábado 21 de xaneiro de 2017 ás 19:00, da asamblea anual de socios do Club de Remo Puebla.

A asamblea celebrarase nas instalacións do Edificio de Deportes Náuticos de O Castelo,e terá o seguinte orden do día:

– Lectura e aprobación do acta anterior.
– Informe de actividade da temporada 2016.
– Balance económico, e aprobación, se procede, das contas do ano 2016.
– Orzamento para o ano 2017.
– Aprobación, se procede, da adquisición de novo material.
– Renovación da actual xunta directiva